Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Historie

De kring is een verbond van schuttersgilden met als doel, in gezamenlijk overleg en gemeenschappelijke besluitvorming, de nu bestaande schuttersgilde afzonderlijk en het gildewezen in het algemeen in stand te houden. De kring wil dit doen in de geest en de tradities van de Brabantse gilden, zoals in de bedoeling heeft gelegen van de oprichters en stichters van de schuttersgilden.nl in broederschap.

In het jaar 1910 werd in het "Land van Cuijk" werd de "Bond van schuttersverenigingen in het Land van Cuijk" opgericht. Bij deze bond waren de zogenaamde "schutterijen", de schietverenigingen, die geen gilden zijn, aangesloten. Het doel van deze bond was de schietsport op de "wip" te bevorderen alsmede de onderlinge kameraadschap. Zo'n 20-tal jaren werkte deze bond naar ieders tevredenheid, totdat er in het begin van de dertiger jaren de eens zo boeiende en bloeiende schuttersgilden in het "Land van Cuijk" langzaam maar zeker in verval raakten. Om dit te voorkomen zagen ze een eigen organisatie als enige redmiddel. Door het initiatief van de bovengenoemde bond werd er op 7 oktober 1933 in hotel "Riche" te Boxmeer een eerste bijeenkomst gelegd. Diverse hoogwaardigheidsbekleders uit diverse gemeenten, maar ook Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt uit ''s-Hertogenbosch, voorzitter van de Oudheidkundig Genootschap in Noord-Brabant en lid van de eerste kamer gaven blijk van steun en waren geïnteresseerd in het oprichten van een eigen organisatie. Men was algemeen van oordeel dat er zo snel mogelijk een nieuwe bond van schuttersgilden moest komen en zodoende werd er op 29 november 1933 een nieuwe vergadering belegd. Op deze vergadering werd officieel besloten de "Bond van Schuttersgilde Land van Cuijk" op te richten.

Er werd een definitief bestuur gekozen:

  • Voorzitter: H. Verbruggen uit Boxmeer
  • secretaris: G. van Boekholt uit Boxmeer
  • penningmeester: J. Hendriks uit Vierlingsbeek
  • bestuurslid: P. Wagemans uit Beers
  • bestuurslid: J. Arts uit Cuijk

De eerste leden van de Bond waren: Sint Agatha, Sint Anthonis, Beers, Beugen, Boxmeer, Escharen, Gassel, Groeningen, Haps, Holthees, Sint Hubert, Linden, Mill Oeffelt, Oploo, Ravenstein, Sambeek, Vianen en Vierlingsbeek. De commissaris van de Koningin Noord-Brabant was de beschermheer van de nieuwe bond.

 Bron: De gouden Guld