Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Trom en Bazuin Commissie

DOELSTELLING

Het ondersteunen en stimuleren van het bespelen van de gildetrom, muziektrom en bazuin blazen.

SAMENSTELLING

 • Voorzitter: Geert Janssen
 • Secretaris: Jan van Aldenhoven
 • Wedstrijdsecretaris: Maik vloet
 • Ad Mattheeuwsen (lid)
 • Marisca van den Berg (lid)

TAKEN

 1. Het begeleiden en ondersteunen van de muziektrommen.
 2. Het geven van advies aan gilden omtrent de gildetrom en aanschaf hiervan.
 3. Het geven van aanbevelingen op het gebied van muziekstukken voor de gildetrom.
 4. Het begeleiden van organisatie van de wedstrijden op kringdagen, vrije gildedagen, landjuwelen, enzovoort.
 5. Het opstellen van reglementen t.b.v. het goed verlopen van de wedstrijden.
 6. Het bevorderen en stimuleren van marsen voor tamboers en blazers.
 7. het beleggen van tamboer- en bazuinleiders overleg.
 8. Het onderhouden van contacten en vergaderen met de federatiecommissie
 9. Het registreren van alle tamboers en blazers die meedoen aan wedstrijden.
 10. Het verrichten van werkzaamheden secretariaat op gildedagen t.b.v. wedstrijduitslagen