Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Standaardrijden Commissie

DOELSTELLING

Het aansporen van de gilden, waar mogelijk  is, een ruiter/amazone mee te laten rijden in optocht/wedstrijden.

SAMENSTELLING

  • Voorzitter: Antoon van Duijnhoven
  • Secretaris: Mark Rutten

TAKEN

  1. Het stimuleren en begeleiden van standaardruiters
  2. Het begeleiden van de organisatie van de wedstrijden op kringdagen, vrije gildedagen, landjuwelen etc.
  3. Het opstellen van reglementen standaardrijden zodat wedstrijden goed verlopen
  4. Het bijwonen van federatievergaderingen
  5. Het verrichten van werkzaamheden secretariaat tijdens gildedagen t.b.v. wedstrijduitslagen
  6. Zorg dragen voor de Kringstandaard die de standaardruiter van het organiserend gilde op een gildedag tijdens de optocht meevoert.