Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Schiet Commissie

SAMENSTELLING GEWEERSCHIETEN

  • Voorzitter: Frans Siroen
  • Secretaris: Trudie Bongers – Stevens
  • Eugenie Martens
  • Ludo Hartjes
  • Henk Jans

TAKEN
De schietcommissie verzorgt op gildedagen de schietwedstrijden. In overleg met het organiserende gilde wordt de locatie van het schietterrein doorgesproken. Dit gebeurt aan de hand van het draaiboek van een gildedag van de kring Land van Cuijk in 2 voorbesprekingen voor de gildedag. Na afloop van een gildedag wordt de wedstrijd nog een keer doorgesproken. Afhankelijk van mogelijke verbeterpunten wordt het draaiboek bijgesteld.
De commissie komt normaliter nog 1 keer per jaar bij elkaar om de gildedag of –dagen door te spreken. De vergadering gebeurt samen met de commissie kruisboog op wip.

OPSLAG EN ONDERHOUD SCHIETMATERIALEN
Frans Siroen beheert de ruimte waarin de schietbakken en de overige accessoires ten behoeve van geweerschietactiviteiten van de kring worden opgeslagen. De schietcommissie onderhoud ook deze spullen en zorgt er voor dat de spullen goed kunnen worden ingezet. De schietbakken worden ook verhuurd ten behoeve van gemeentekoningschieten bij de diverse gemeente binnen onze kring. De aanvraag hiervoor gaat via de kringsecretaris van kring Land van Cuijk

SAMENWERKING FEDERATIE/KRING

Daarnaast zijn Henk Jans afgevaardigde in de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) schietcommissie. In de NBFS- schietcommissie worden de gildedagen binnen de federatie geëvalueerd. Daarnaast worden de NBFS geweerschietwedstrijd besproken en voorbereid wie die mee begeleid.
Frans Siroen is ook bestuurslid in het bestuur van de kring Land van Cuijk. Doordat hij bij bestuursvergaderingen aanwezig is kan hij problemen met betrekking tot het schieten snel signaleren. Indien er bepaalde problemen zijn kan hij de schietcommissie bij elkaar roepen voor een extra schietcommissievergadering.

 

SAMENSTELLING KRUISBOOG OP WIP

  • Voorzitter:
  • Secretaris: Trudie Bongers – Stevens
  • Theo Heijligers

TAKEN
De kruisboog op wip schietcommissie verzorgt op gildedagen de schietwedstrijden. In overleg met het organiserende gilde wordt de locatie van het schietterrein doorgesproken. Dit gebeurt aan de hand van het draaiboek van een gildedag van de kring Land van Cuijk in 2 voorbesprekingen voor de gildedag. Na afloop van een gildedag wordt de wedstrijd nog een keer doorgesproken. Afhankelijk van mogelijke verbeterpunten wordt het draaiboek bijgesteld.
De commissie komt normaliter nog 1 keer per jaar bij elkaar om de gildedag of –dagen door te spreken. Deze vergadering gebeurt samen met de commissie geweerschieten.

OPSLAG EN ONDERHOUD SCHIETMATERIALEN
Marc Pijnenburg beheert de kruisboog schietbomen en de overige accessoires ten behoeve van gildekruisboog op wipactiviteit van de kring worden opgeslagen. Hij onderhoudt ook deze spullen en zorgt er voor dat de spullen goed kunnen worden ingezet. De schietbomen worden ook verhuurd ten behoeve van andere schietwedstrijden binnen en buiten de kring.

SAMENWERKING FEDERATIE/KRING
Daarnaast is Marc afgevaardigde in de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) commissie kruisboog op wip. Marc Pijnenburg is de voorzitter van deze commissie. In de NBFS-commissie kruisboog op wip worden de gildedagen binnen de federatie geëvalueerd. Daarnaast worden de NBFS kruisboog op wip schietwedstrijd besproken en voorbereid wie die mee begeleid.
Marc Pijnenburg is ook nog de algemeen voorzitter schieten bij de NBFS. In deze functie heeft hij onder andere het schietreglement van de NBFS mee geactualiseerd. Daarnaast als er problemen zijn met schieten waaruit de NBFS-schietcommissies niet uit komen, kan hij proberen een naar een oplossing te komen van het probleem en daarover afspraken te maken.

EGS
Marc Pijnenburg is 1 van de 4 leden van de Europese schietcommissie van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS). De schietcommissie verzorgt de schietwedstrijd voor het Europees koning- en prinsschieten. Aan deze wedstrijden kunnen koningen en prinsen van gilde en schutterijen deelnemen die lid zijn direct of indirect van de EGS. Dit is een wedstrijd die om de 3 jaar wordt gehouden in de 5 regio die deel uitmaken van de EGS.