Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Anthoniusgilde St. Anthonis

De officiële naam luidt: Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt, korter gezegd: het St. Antoniusgilde.

De patroonheilige is St. Antonius Abt, de patroon van het dorp St. Anthonis.

Het St. Antoniusgilde is zeer waarschijnlijk opgericht in 1576 als schuttersgilde.

Door krijgsrumoer en onrust ging het gilde in de jaren 1580 – 1600 te gronde.

In 1683 werd een nieuw reglement opgesteld. Deze unieke gildebrief is nog in het bezit van het gilde.

Het gilde bezit nog 51 zilverschilden waarvan het oudste uit 1754.

Omstreeks 1865 kwam het gilde tot nieuwe bloei om in 1926 in te slapen.

Op 2 november 2006 is het St. Antoniusgilde heropgericht.

Op 14 januari 2007 was de officiële presentatie van het gilde en de beëdiging van de gildeleden.

Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden van het gilde.

Het St. Antoniusgilde gaat gekleed in een zwart kostuum met zwarte hoed met witte veer, een wit overhemd en zwart vlinderdasje.

Over de schouders dragen de leden een sjerp in de kleur maïsgeel met ceriserode rand.

De beëdigde leden dragen het Antonius-insigne, voorstellende het T-teken.