Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Theobaldusgilde Overloon

Link naar website: St. Theobaldusgilde 

Het Gilde dat nu het terrein betreedt, is het Sint Theobaldusgilde uit Overloon. Het Sint Theobaldusgilde is gekleed de derde generatie uniformen. De vorige uniformen heeft het Gilde respectievelijk 16 en 25 jaar gedragen. Het uniform is een ontwerp geïnspireerd op de klederdracht uit het midden van de 17e eeuw. Bij de kleurkeuze heeft men enerzijds gekozen voor moderne kleuren maar anderzijds is vastgehouden aan de traditionele kleuren, groen en rood de kleuren van Sint Theobaldus, geel en wit de kerkelijke kleuren.

Door een grote brand in 1822 bij gildemeester Peter van Kempen, klompenmaker en winkelier, is nagenoeg al het zilver en documentatiemateriaal verloren gegaan. Een oprichtingsdatum is niet bekend maar er zijn aanwijzingen dat het gilde rond 1450 is ontstaan. Het oudste zilver dat het gilde bezit is het koningsjuweel bestaande uit een beeldje van vóór 1819, Sint Theobaldus voorstellend en bevestigd op een schild uit 1819 en een koningsschild uit 1821. Waarschijnlijk hebben deze twee waardevolle zilverstukken tijdens de catastrofale brand bij de toenmalige koning, H. de Groed, thuis gelegen.

Het Sint Theobaldusgilde heeft ongeveer 55 leden en heeft in de afgelopen 15 jaar in ledental ingeboet. Gelukkig is in de laatste jaren het ledenaantal weer gegroeid. De erehoofdman is Jan Jacobs en de beschermvrouwe is mevrouw van Soest – Maas. Het Gilde bezit een eigen gildehuis, dat gebouwd is in 2000, en een eigen schietterrein met schietinrichtingen voor geweer en kruisboog wip. In het gildehuis zijn er 9 automatische banen voor de kruisboog vlak. Uniek in het gildewezen is dat dit gilde een eigen drumfanfare met majorettes heeft. Sinds 1993 worden dames als volwaardig lid van het gilde toegelaten. Zij kunnen alle functies in het gilde bekleden ook het koningschap. Zo heeft het gilde sinds die tijd vrouwen als lid van de overheid.

Het Gilde schiet ieder jaar koning op Sint Theobalduszondag, de eerste zondag in juli. Het koningspaar Arno en Sandra van de Ven, wordt begeleid door hofdames en beschermd door geweer- en kruisboogschutters. Het geheel staat onder commando van de commandant Marco Nouwens.