Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

St. Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees

De oudste bekende schriftelijke vermelding van het gilde stamt van 1473, maar hierin wordt reeds gesproken over "het gilde, zoals dit door de overheid en gildtmeesters wordt voortgezet", zodat gerust mag worden aangenomen dat het eigenlijke oprichtingsjaar nog veel eerder was. Het gilde is enkele malen slapend geweest en weer opnieuw heropgericht, onder andere in 1612. In 1978 is het gilde opnieuw heropgericht.

De eerste uniformen zijn kort na de heroprichting (in 1978) aangeschaft.

Het model is gebaseerd op een historisch uniform, namelijk de kleding uit de 16e – 17e eeuw, evenals de kleuren: Het rood komt van St. Joris, de martelaar. Het groen staat voor de heilige Anthonius. Het wit drukt de verbondenheid met de kerk uit, en het zwart is van de “Brabantse deftigheid”.

De patroonheiligen, St. Joris met de draak en St. Anthonius met ’t varken, komen op diverse attributen van het gilde weer terug. Onder andere op een zeer oud medaillon, wat nog in het bezit is van het gilde. Waarschijnlijk stamt dit medaillon uit het begin van de 16E eeuw.

Ook op diverse andere zaken komen de beide patroonheiligen weer terug. Uiteraard op het modern vormgegeven hoofdvaandel, op de standaard, en op diverse schilden. Maar ook op de nieuwe uniformen van het gilde, welke op 6 september 2003 gepresenteerd en in gebruik genomen zijn.

Verder heeft het gilde een fraai bewerkte gildetrom en naamschild, beide ontworpen door een plaatselijke kunstenaar. Bovendien diverse fraaie zilverstukken, zoals de nieuwe Capiteynsstaf en een nieuw medaillon.