Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Schuttersgilde St. Jan Gassel

Het Schuttersgilde St. Jan uit Gassel is opgericht in 1565 en heeft als patroon St. Jan den Doper. Rond de geboortedag (24 juni) van St. Jan wordt het jaarlijkse Koningschieten gehouden. Tijdens de gildefeesten van 2015 mocht het gilde de Koninklijke Erepenning in ontvangst nemen vanwege het 450-jarig bestaan.

Het gilde kent geen moment van een zogenaamd "slapend" gilde en is dus ook niet heropgericht. Ze bestaat uit gildebroeders en gildezusters. Er zijn twee hoofdvaandels met als hoofdkleuren geel, rood en blauw. Het oudste vaandel is van 18 juni 1948 en vervaardigd door de Gasselse zusters congregatie van Maria der Engelen.

Ook bezit het Gasselse gilde diverse oude zilveren schilden vanaf 1794 en twee oude geweren van het merk de Beaumort kaliber 12, uit 1875 en 1878. Regelmatig worden deze nog gebruikt bij het koningschieten.